Πλήρεις σειρές ζύμωσης που είναι εξοπλισμένες με κλασικές κυλινδρικού-κωνικές δεξαμενές για την παραγωγή αλκοολούχων ποτών (μπύρα, κρασί, μηλίτης). Τα σετ περιλαμβάνουν όλο τον εξοπλισμό που απαιτείται για την ψύξη και τη ρύθμιση της θερμοκρασίας των κυλινδρικά-κωνικών δεξαμενών.
Αυτό το σετ περιλαμβάνει:
- Κεντρική θυρίδα ελέγχου θερμοκρασίας
- Ένα ή περισσότερα κυλινδρικά-κωνικά ζυμωτήρια - κάθε δεξαμενή είναι εξοπλισμένη με μία ανεξάρτητη ζώνη ψύξης

Οι τιμές άλλων διαμορφώσεων μπορούν να υπολογιστούν ανάλογα με τη ζήτηση (άλλοι όγκοι, τύποι ή αριθμοί δεξαμενών, ψύξη περισσότερου εξοπλισμού χρησιμοποιώντας έναν ψυκτικό συγκρότημα κ.λπ.)