Spojovací systémy: Hadice, tvarovky, spojky, potrubní prvky, elektrické prvky…