Zařízení pro uzavírání lahví korunovými uzávěry po jejich naplnění nápoji.