Zařízení pro měření regulace teploty, tlaku, úrovně souboru a dalších parametrů & v tancích.