Válcové skladovací tanky - Bright beer tanks - Tlakové servisní nádrže - Přetlačné tanky

Tlakové nádoby určené k dočasnému uskladnění a konečnému kondicionování piva, jablečného vína, vína

BBT “Bright beer tanks“- Jsou to tlakové válcové nádoby určené k dočasnému uskladnění a konečnému kondicionování (sycení, filtrace, pasterizace, aromatizace…) sycených alkoholických nápojů, jako je pivo nebo mošt, před jejich naplněním do sudů, lahví a plechovek.

Světlé pivní nádrže - vertikální, izolované

Válcové nápojové nádrže pro skladování čistého nápoje, tlakové servisní tanky, nazývané také BBT - bright beer tanks. Jedná se o tlakové nádoby z nerezové oceli, které jsou určeny pro dočasné skladování finalizovaných nápojů pod tlakem, pro karbonizaci nebo ochucování nápojů. Nádrže se obvykle používají k filtraci nápojů, k plnění nápojů do lahví nebo do sudů ak dalším finálním operacím při výrobě piva, vína nebo jablečného moštu. Všechna tato zařízení vyrábíme buď v modelových konfiguracích nebo dle individuálních požadavků zákazníka. Tento typ nádrží můžeme vybavit např. Dodatečnými armaturami pro filtraci nápojů nebo extrakcí chmele do studeného piva (dry hopping, cold hopping). Jako volitelné příslušenství může být instalováno míchadlo s motorem pro míchání nápojů.

Tento typ nádrže na pivo je vybaven zjednodušeným mechanismem pro nastavení tlaku, který je potřebný k udržení požadovaného tlaku v nádrži během plnění piva do lahví nebo sudů.


Vyrábíme a nabízíme tyto druhy tlakových válcových tanků pro finální úpravu nápojů: