V této kategorii nabízíme veškeré vybavení pro ruční nebo strojní izobarické plnění sycených nápojů do lahví a pro uzavírání lahví. Zahrnuje také stroje určené k chemickému oplachování, čištění, dezinfekci a foukání lahví před plněním lahví pivem, ciderem, limonádami, vínem nebo jinými podobnými nápoji.