Paket för öl, cider och andra drycker - keggar och flaskor.