Mätnings- och styrsystem för bryggerier - mätning och reglering av temperaturer och timing i bryggningsprocessen.