Ölproduktionstankar är rostfria kärl till produktion, jäsning, mognad, karbonisering, slutgiltig smak, filtrering, tillfällig lagring, tappning och försäljning av öl. Vi erbjuder alla typer av ölfermentorer och isolerade, icke-isolerade, tryckfria och trycktankar för produktion av öl, vin eller cider. Tankarna är gjorda av certifierat rostfritt stål (AISI 304 eller AISI 316 - enligt deras syfte) rekommenderas för produktion och kontakt med mat och dryck.