Опрема за припрему и транспорт техничких гасова - ваздух под притиском, карбодиоксид, оксид, нитриум итд.