Мерни и контролни системи за пиваре - мерење и контролу температура и временски распоред у процесу пива.