Zariadenia na prípravu a prepravu technických plynov - tlakový vzduch, karbodioxid, oxid, nitrium atď.