Zariadenia na pasterizáciu nápojov. Pasterizátor je neoddeliteľnou súčasťou piva alebo nápoja cider proces produkcie. Udržanie správnej metódy pasterizácie je neuveriteľne dôležité pre riadenie kvality nápojových výrobkov a dosiahnutie nízkych výrobných nákladov.