Meracie a riadiace systémy pre pivovary - meranie a regulácia teplôt a časovanie v procese varenia.