Zariadenia na výrobu nápojov cider, Ovocné drviče, ovocné lisy, čerpadlá na ovocné múčky a ďalšie stroje, ktoré sú potrebné na prípravu ovocného muštu pred jeho fermentačným procesom počas výroby nápoja cider.