Generatorer av varm damp til oppvarming av bryggerier, kjeler, CIP-stasjoner, sterilisering av fartøy, rør og slanger. Elektriske dampgeneratorer. Gassdampgeneratorer.