Brewhouses - Wort Brew maskiner

Brew wort machine er en hovedkomponent i hvert bryggeri. Funksjonen til maskinen er produksjon av varm wort fra vann, malt og humle. Wort er et mellomprodukt hvis gjæring og modning resulterer i den endelige drikkevaren øl. Brewhouse er alternativt navn for denne maskinen.

Urmaskinen består vanligvis av flere deler:
1. Malt mashing & kokende tank - Oppvarmet fartøy for blanding av skrapet malt i vann, koking av maltmos
2. Wortkokingstank - oppvarmet fartøy for koking av wort med humle.
3. Lauter tun - Tank med spesialsikt for filtrering av maltmos (separasjon av flytende wort fra faste deler av malt)
4. Whirlpool - Tank utstyrt med tangentiell innløp for sentrifugalseparasjon av faste deler fra hoppet wort (dette fartøyet kan også utformes som en ekstern del)
- Grunnramme med arbeidsplattform (unntatt de minste bryggemaskiner)
- Rørsystem med pumper
- Motorer med omrørere for blanding og kutting av maltmos
- Wort kjøler (kan brukes som ekstern del)
- Wort aeration stearinlys (kan brukes som ekstern del)
- Elektrisk system for måling og manuell eller automatisk styring av wortbryggeprosessen.

Vanntanken og en tank for kaldt vann er vanligvis et eksternt tilbehør til bryggemaskinen.

For noen av de enklere typene av wortmaskiner blir noen beholdere utelatt, eller funksjonene til flere fartøy er integrert i en kombitank.