Inhoud:

 1. Service voorwaarden
 2. Privacybeleid

Gebruiksvoorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van de website czechminibreweries.com en alle inhoud, services en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen, de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door CzechBrewerySystem sro ("CBS"). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn vervat en alle andere bedieningsregels, beleidsregels (inclusief maar niet beperkt tot het Privacybeleid van CBS) en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op deze Site door CBS (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. Door een onderdeel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze algemene voorwaarden door CBS als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 18 jaar oud zijn.

 1. Uw czechminibreweries.com Account en Site. Als u een blog / site op de Website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en blog en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het account en alle andere acties die in verband met de blog worden ondernomen. U mag geen zoekwoorden op uw blog beschrijven of deze toewijzen op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen, en CBS kan elke beschrijving of elk trefwoord dat zij als ongepast of onwettig beschouwt, wijzigen of verwijderen. anderszins waarschijnlijk CBS-aansprakelijkheid veroorzaken. U moet CBS onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. CBS is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van U, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.
 2. Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog exploiteert, commentaar geeft op een blog, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of laat maken door derden) via de website (al het materiaal, "inhoud") ), Bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en de schade die hieruit voortvloeit, die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de inhoud in kwestie bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware. Door Content beschikbaar te maken, verklaart en garandeert u dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen van enige derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectuele eigendom die u creëert, heeft u (i) toestemming gekregen van uw werkgever om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) een vrijstelling van uw werkgever met betrekking tot alle rechten op of aan de Inhoud;
  • u volledig heeft voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud en alle noodzakelijke dingen hebt gedaan om de vereiste voorwaarden succesvol door te geven aan eindgebruikers;
  • de Inhoud bevat geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
  • de inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de rangschikking van sites van websites van derden te stimuleren of om onwettige handelingen (zoals als phishing) of misleidende ontvangers wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;
  • uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
  • je blog is niet genoemd op een manier die je lezers misleidt in het denken dat je een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een persoon anders dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en
  • je hebt, in het geval van Content met computercode, nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen, al dan niet aangevraagd door CBS.

  Door Content naar CBS in te zenden voor opname op uw Website, verleent u CBS een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend met het doel uw blog weer te geven, te verspreiden en te promoten . Als u Inhoud verwijdert, zal CBS alle redelijke inspanningen leveren om het van de Website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar worden gemaakt.

  Zonder beperking van deze verklaringen of garanties, heeft CBS het recht (maar niet de plicht) om, naar eigen goeddunken van CBS (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar het redelijk oordeel van CBS in strijd is met een beleid van CBS of op welke manier dan ook schadelijk of verwerpelijk, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de website om welke reden dan ook aan een persoon of entiteit beëindigen of weigeren, naar eigen goeddunken van CBS. CBS is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

 3. Betaling en Vernieuwing.
  • Algemene voorwaarden.
   Door een product of dienst te selecteren, gaat u ermee akkoord dat u CBS de eenmalige en / of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten vermeldt (extra betalingsvoorwaarden kunnen in andere berichten worden opgenomen). Abonnementsbetalingen worden in rekening gebracht op een pre-pay-basis op de dag dat u zich aanmeldt voor een upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
  • Automatische Vernieuwing.
   Tenzij u CBS vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode meedeelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor dergelijke abonnementen (evenals eventuele belastingen) in te vorderen. gebruikmakend van een creditcard of ander betaalmechanisme dat we voor u hebben vastgelegd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw aanvraag schriftelijk bij CBS in te dienen.
 4. Services.
  • vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account, stemt u ermee in CBS de toepasselijke opstartkosten en terugkerende kosten te betalen. Geldende kosten zullen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw diensten zijn gevestigd en voorafgaand aan het gebruik van dergelijke services. CBS behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en -kosten op dertig (30) dagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Services kunnen door u op elk moment worden geannuleerd na dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving aan CBS.
  • Ondersteunen. Als uw service toegang tot prioritaire e-mailondersteuning omvat. "E-mailondersteuning" betekent de mogelijkheid om op elk moment (met redelijke inspanningen van CBS om binnen drie werkdagen te reageren) verzoeken in te dienen voor technische ondersteuning via e-mail met betrekking tot het gebruik van de VIP-services. "Prioriteit" betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis services van czechmineweweries.com. Alle ondersteuning zal worden verleend in overeenstemming met de standaard servicepraktijken, -procedures en -beleid van CBS.
 5. Verantwoordelijkheid van website bezoekers. CBS heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, op de Website geplaatst en kan het niet controleren, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door gebruik te maken van de Website, verklaart of impliceert CBS niet dat het materiaal daar wordt geposteerd of dat het van mening is dat dergelijk materiaal juist, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderhevig is aan aanvullende bepalingen of voorwaarden, al dan niet vermeld. CBS wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of voor het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar wordt geplaatst.
 6. Content Geplaatst op andere websites. We hebben niet alle materialen, inclusief computersoftware, die beschikbaar zijn gesteld via de websites en webpagina's waarop czechminibreweries.com links bevat, en die link naar czechminibreweries.com, gecontroleerd en kunnen deze niet beoordelen. CBS heeft geen controle over die niet-CBS-websites en -pagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-CBS-website of -website, geeft CBS niet aan of impliceert het dat het dergelijke websites of webpagina's onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. CBS wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-CBS-websites en webpagina's.
 7. Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid. Omdat CBS anderen vraagt ​​om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door czechminibreweries.com uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om CBS op de hoogte te stellen in overeenstemming met het beleid inzake digitale millennium copyrightwet ('DMCA') van CBS. CBS zal op al deze kennisgevingen reageren, ook indien nodig of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. CBS beëindigt de toegang van een bezoeker tot en gebruik van de Website indien, onder gepaste omstandigheden, de bezoeker vastbesloten is om herhaaldelijk inbreuk te maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van CBS of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is CBS niet verplicht om eerder betaalde bedragen aan CBS terug te betalen.
 8. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst brengt geen CBS of intellectueel eigendom van derden over op CBS, en alle rechten, aanspraken en belangen in en voor dergelijke eigendommen blijven (tussen partijen) uitsluitend bij CBS. CBS, czechminibreweries.com, het czechminibreweries.com-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, grafische afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met czechminibreweries.com, of de website zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CBS of de licentiegevers van CBS. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Website verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van CBS of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
 9. Reclame. CBS behoudt zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentieloos account hebt gekocht.
 10. Attribution. CBS behoudt zich het recht voor om toeschrijvingslinks zoals 'Blog op czechminibreweries.com', auteur van thema's en lettertypeaccessoires weer te geven in uw voettekst of werkbalk van uw blog.
 11. Partner Producten. Door een partnerproduct (bijvoorbeeld een thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt op elk moment afzien van hun servicevoorwaarden door het partnerproduct de-activeren.
 12. Domeinnamen. Als u een domeinnaam registreert, een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook onderworpen is aan het beleid van Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), inclusief hun Registratierechten en verantwoordelijkheden.
 13. Veranderingen. CBS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Overeenkomst houdt acceptatie van die wijzigingen in. CBS kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
 14. Beëindiging. CBS kan uw toegang tot de gehele of een gedeelte van de website te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze Overeenkomst of uw czechminewezeries.com-account wilt beëindigen (als u er een heeft), kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Website. Niettegenstaande het voorgaande, als u een betaald dienstenaccount hebt, kan een dergelijk account alleen door CBS worden beëindigd als u deze Overeenkomst wezenlijk niet nakomt en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van CBS aan u verhelpt; op voorwaarde dat CBS de Website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.
 15. Afwijzing van garanties. De website wordt aangeboden "in de huidige staat". CBS en haar leveranciers en licentiegevers doen hierbij afstand van alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch CBS, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website foutvrij zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en risico's de website downloadt of anderszins verkrijgt via de website.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval is CBS, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst krachtens een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de inkoopkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u aan CBS uit hoofde van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. CBS is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen als gevolg van zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 17. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming zal zijn met het CBS Privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of een andere overheidsruimte, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waar u woont) en (ii) uw gebruik van de website geen inbreuk maakt op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
 18. Vrijwaring. U stemt ermee in om CBS, haar aannemers en haar licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en voor alle claims en onkosten, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.
 19. Diversen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen CBS en u met betrekking tot het onderwerp hiervan en deze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een bevoegde bestuurder van CBS, of door het plaatsen door CBS van een herziene versie. Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website onderworpen aan de Tsjechische wetgeving, met uitsluiting van de conflictbepalingen en de juiste plaats voor eventuele geschillen. uit of met betrekking tot een van hetzelfde zullen de staats- en federale rechtbanken gevestigd in Opava zijn. Met uitzondering van claims voor gerechtelijke of billijke rechtsmiddelen of claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die kunnen worden ingediend bij een bevoegde rechtbank zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortkomt uit deze overeenkomst definitief worden opgelost in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") door drie arbiters die zijn benoemd in overeenstemming met dergelijke Regels. De arbitrage vindt plaats in de Tsjechische Republiek, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan voor elke rechtbank worden afgedwongen. De heersende partij in een actie of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen, heeft recht op kosten en honoraria van advocaten. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dat deel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, en de resterende delen blijven volledig van kracht. Een verklaring van afstand door elke partij van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal niet afzien van dergelijke voorwaarde of een daaropvolgende schending daarvan. U mag uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan een partij die instemt met en akkoord gaat met haar voorwaarden; CBS kan haar rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Terug naar boven

Privacybeleid:

CzechBrewerySystem sro ("CBS") werkt op czechmineweberies.com en kan andere websites gebruiken Het is het beleid van CBS om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste websitebeheerders verzamelt CBS niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van CBS bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van CBS haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan CBS niet-persoonlijk identificeerbare informatie gezamenlijk vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

CBS verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op czechminibreweries.com blogs / sites. CBS onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn voor en onthuld worden aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Het verzamelen van persoonlijke identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van CBS kiezen voor interactie met CBS op een manier die vereist dat CBS persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die CBS verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld aan bezoekers die zich aanmelden czechminibreweries.com om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met CBS wordt gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt CBS dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met CBS te bereiken. CBS onthult geen persoonlijk identificerende informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten zich bezig te houden met bepaalde websitegerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde statistieken

CBS kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. CBS kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. CBS verstrekt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk-identificeerbare informatie

CBS onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens CBS te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn bij CBS's websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen te onthullen. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van CBS te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. CBS zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie niet aan iemand verhuren of verkopen. Anders dan aan haar werknemers, aannemers en geaffilieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult CBS potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer CBS te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking is redelijkerwijs nodig om de eigendommen of rechten van CBS, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een CBS-website bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan CBS u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er met CBS en ons gebeurt. producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. CBS neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. CBS gebruikt cookies om CBS te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de CBS-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. CBS-bezoekers die geen cookies op hun computers willen plaatsen, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de websites van CBS gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van CBS mogelijk niet correct functioneren zonder de hulp van cookies.

Bedrijfsoverdracht

Als CBS, of nagenoeg alle activa, of in het onwaarschijnlijke geval dat CBS failliet gaat of failliet gaat, wordt gebruikersinformatie een van de activa die wordt overgedragen of gekocht door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat elke acquirer van CBS uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites worden weergegeven, kunnen door adverteerders worden geleverd aan gebruikers, die cookies kunnen instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen om informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest van belang zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door CBS en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Privacy Policy Wijzigingen

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan CBS haar Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van CBS wijzigen. CBS moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een account voor czechmineweberies.com hebt, kunt u ook een waarschuwing ontvangen waarin u op de hoogte wordt gebracht van deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.

Terug naar boven

Gebruiksvoorwaarden:

De volgende algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle gebruik van de website czechminibreweries.com en alle inhoud, services en producten die beschikbaar zijn op of via de website (samen, de website). De website is eigendom van en wordt beheerd door CzechBrewerySystem sro ("CBS"). De Website wordt aangeboden onder voorbehoud van uw acceptatie zonder wijziging van alle bepalingen en voorwaarden die hierin zijn vervat en alle andere bedieningsregels, beleidsregels (inclusief maar niet beperkt tot het Privacybeleid van CBS) en procedures die van tijd tot tijd kunnen worden gepubliceerd op deze Site door CBS (gezamenlijk de "Overeenkomst").

Lees deze Overeenkomst aandachtig door voordat u de Website bezoekt of gebruikt. Door een onderdeel van de website te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te worden aan de bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met alle bepalingen en voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze algemene voorwaarden door CBS als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze voorwaarden. De website is alleen beschikbaar voor personen die minstens 18 jaar oud zijn.

 1. Uw czechminibreweries.com Account en Site. Als u een blog / site op de Website maakt, bent u verantwoordelijk voor het handhaven van de beveiliging van uw account en blog en bent u volledig verantwoordelijk voor alle activiteiten die plaatsvinden in het account en alle andere acties die in verband met de blog worden ondernomen. U mag geen zoekwoorden op uw blog beschrijven of deze toewijzen op een misleidende of onwettige manier, inclusief op een manier die bedoeld is om de naam of reputatie van anderen te verhandelen, en CBS kan elke beschrijving of elk trefwoord dat zij als ongepast of onwettig beschouwt, wijzigen of verwijderen. anderszins waarschijnlijk CBS-aansprakelijkheid veroorzaken. U moet CBS onmiddellijk op de hoogte stellen van ongeoorloofd gebruik van uw blog, uw account of enige andere inbreuk op de beveiliging. CBS is niet aansprakelijk voor handelingen of nalatigheden van U, met inbegrip van schade van welke aard dan ook die is opgelopen als gevolg van dergelijke handelingen of nalatigheden.
 2. Verantwoordelijkheid van contribuanten. Als u een blog exploiteert, commentaar geeft op een blog, materiaal op de website plaatst, links op de website plaatst, of anderszins materiaal beschikbaar stelt (of laat maken door derden) via de website (al het materiaal, "inhoud") ), Bent u volledig verantwoordelijk voor de inhoud van en de schade die hieruit voortvloeit, die inhoud. Dat is het geval ongeacht of de inhoud in kwestie bestaat uit tekst, afbeeldingen, een audiobestand of computersoftware. Door Content beschikbaar te maken, verklaart en garandeert u dat:
  • het downloaden, kopiëren en gebruiken van de Inhoud maakt geen inbreuk op de eigendomsrechten, inclusief maar niet beperkt tot de auteursrechten, octrooien, handelsmerken of handelsgeheimen van enige derde partij;
  • als uw werkgever rechten heeft op intellectuele eigendom die u creëert, heeft u (i) toestemming gekregen van uw werkgever om de Inhoud te plaatsen of beschikbaar te stellen, inclusief maar niet beperkt tot software, of (ii) een vrijstelling van uw werkgever met betrekking tot alle rechten op of aan de Inhoud;
  • u volledig heeft voldaan aan alle licenties van derden met betrekking tot de Inhoud en alle noodzakelijke dingen hebt gedaan om de vereiste voorwaarden succesvol door te geven aan eindgebruikers;
  • de Inhoud bevat geen virussen, wormen, malware, Trojaanse paarden of andere schadelijke of destructieve inhoud;
  • de inhoud is geen spam, is niet machinaal of willekeurig gegenereerd en bevat geen onethische of ongewenste commerciële inhoud die is ontworpen om verkeer naar sites van derden te leiden of om de rangschikking van sites van websites van derden te stimuleren of om onwettige handelingen (zoals als phishing) of misleidende ontvangers wat betreft de bron van het materiaal (zoals spoofing);
  • de inhoud is niet pornografisch, bevat geen bedreigingen of zet aan tot geweld tegen personen of entiteiten, en schendt de privacy- of publiciteitsrechten van derden niet;
  • uw blog wordt niet geadverteerd via ongewenste elektronische berichten, zoals spamlinks op nieuwsgroepen, e-maillijsten, andere blogs en websites, en soortgelijke ongevraagde promotiemethoden;
  • je blog is niet genoemd op een manier die je lezers misleidt in het denken dat je een andere persoon of een ander bedrijf bent. De URL of naam van uw blog is bijvoorbeeld niet de naam van een persoon anders dan uzelf of een ander bedrijf dan het uwe; en
  • je hebt, in het geval van Content met computercode, nauwkeurig gecategoriseerd en / of beschreven het type, de aard, het gebruik en de effecten van de materialen, al dan niet aangevraagd door CBS.

  Door Content naar CBS in te zenden voor opname op uw Website, verleent u CBS een wereldwijde, royaltyvrije en niet-exclusieve licentie om de Content te reproduceren, te wijzigen, aan te passen en te publiceren, uitsluitend met het doel uw blog weer te geven, te verspreiden en te promoten . Als u Inhoud verwijdert, zal CBS alle redelijke inspanningen leveren om het van de Website te verwijderen, maar u erkent dat caching of verwijzingen naar de Inhoud mogelijk niet onmiddellijk beschikbaar worden gemaakt.

  Zonder beperking van deze verklaringen of garanties, heeft CBS het recht (maar niet de plicht) om, naar eigen goeddunken van CBS (i) inhoud te weigeren of te verwijderen die naar het redelijk oordeel van CBS in strijd is met een beleid van CBS of op welke manier dan ook schadelijk of verwerpelijk, of (ii) de toegang tot en het gebruik van de website om welke reden dan ook aan een persoon of entiteit beëindigen of weigeren, naar eigen goeddunken van CBS. CBS is niet verplicht om eerder betaalde bedragen terug te betalen.

 3. Betaling en Vernieuwing.
  • Algemene voorwaarden.
   Door een product of dienst te selecteren, gaat u ermee akkoord dat u CBS de eenmalige en / of maandelijkse of jaarlijkse abonnementskosten vermeldt (extra betalingsvoorwaarden kunnen in andere berichten worden opgenomen). Abonnementsbetalingen worden in rekening gebracht op een pre-pay-basis op de dag dat u zich aanmeldt voor een upgrade en dekken het gebruik van die service voor een maandelijkse of jaarlijkse abonnementsperiode zoals aangegeven. Betalingen worden niet gerestitueerd.
  • Automatische Vernieuwing.
   Tenzij u CBS vóór het einde van de toepasselijke abonnementsperiode meedeelt dat u een abonnement wilt annuleren, wordt uw abonnement automatisch verlengd en machtigt u ons om de dan geldende jaarlijkse of maandelijkse abonnementskosten voor dergelijke abonnementen (evenals eventuele belastingen) in te vorderen. gebruikmakend van een creditcard of ander betaalmechanisme dat we voor u hebben vastgelegd. Upgrades kunnen op elk moment worden geannuleerd door uw aanvraag schriftelijk bij CBS in te dienen.
 4. Services.
  • vergoedingen; Betaling. Door u aan te melden voor een Services-account, stemt u ermee in CBS de toepasselijke opstartkosten en terugkerende kosten te betalen. Geldende kosten zullen worden gefactureerd vanaf de dag dat uw diensten zijn gevestigd en voorafgaand aan het gebruik van dergelijke services. CBS behoudt zich het recht voor om de betalingsvoorwaarden en -kosten op dertig (30) dagen na voorafgaande schriftelijke kennisgeving aan u te wijzigen. Services kunnen door u op elk moment worden geannuleerd na dertig (30) dagen schriftelijke kennisgeving aan CBS.
  • Ondersteunen. Als uw service toegang tot prioritaire e-mailondersteuning omvat. "E-mailondersteuning" betekent de mogelijkheid om op elk moment (met redelijke inspanningen van CBS om binnen drie werkdagen te reageren) verzoeken in te dienen voor technische ondersteuning via e-mail met betrekking tot het gebruik van de VIP-services. "Prioriteit" betekent dat ondersteuning voorrang heeft op ondersteuning voor gebruikers van de standaard of gratis services van czechmineweweries.com. Alle ondersteuning zal worden verleend in overeenstemming met de standaard servicepraktijken, -procedures en -beleid van CBS.
 5. Verantwoordelijkheid van website bezoekers. CBS heeft niet al het materiaal, inclusief computersoftware, op de Website geplaatst en kan het niet controleren, en kan daarom niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud, het gebruik of de effecten van dat materiaal. Door gebruik te maken van de Website, verklaart of impliceert CBS niet dat het materiaal daar wordt geposteerd of dat het van mening is dat dergelijk materiaal juist, nuttig of niet schadelijk is. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. De Website kan inhoud bevatten die aanstootgevend, onfatsoenlijk of anderszins aanstootgevend is, evenals inhoud die technische onnauwkeurigheden, typografische fouten en andere fouten bevat. De Website kan ook materiaal bevatten dat de privacy- of publiciteitsrechten schendt, of inbreuk maakt op de intellectuele eigendomsrechten en andere eigendomsrechten van derden, of waarvan het downloaden, kopiëren of gebruiken onderhevig is aan aanvullende bepalingen of voorwaarden, al dan niet vermeld. CBS wijst elke verantwoordelijkheid af voor eventuele schade die voortvloeit uit het gebruik door bezoekers van de Website, of voor het downloaden door die bezoekers van inhoud die daar wordt geplaatst.
 6. Content Geplaatst op andere websites. We hebben niet alle materialen, inclusief computersoftware, die beschikbaar zijn gesteld via de websites en webpagina's waarop czechminibreweries.com links bevat, en die link naar czechminibreweries.com, gecontroleerd en kunnen deze niet beoordelen. CBS heeft geen controle over die niet-CBS-websites en -pagina's en is niet verantwoordelijk voor de inhoud of het gebruik ervan. Door te linken naar een niet-CBS-website of -website, geeft CBS niet aan of impliceert het dat het dergelijke websites of webpagina's onderschrijft. U bent verantwoordelijk voor het nemen van voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om uzelf en uw computersystemen te beschermen tegen virussen, wormen, Trojaanse paarden en andere schadelijke of destructieve inhoud. CBS wijst elke verantwoordelijkheid af voor schade die voortvloeit uit uw gebruik van niet-CBS-websites en webpagina's.
 7. Inbreuk op het auteursrecht en DMCA-beleid. Omdat CBS anderen vraagt ​​om haar intellectuele eigendomsrechten te respecteren, respecteert het de intellectuele eigendomsrechten van anderen. Als u van mening bent dat materiaal dat zich bevindt op of waarnaar wordt gelinkt door czechminibreweries.com uw auteursrecht schendt, wordt u aangemoedigd om CBS op de hoogte te stellen in overeenstemming met het beleid inzake digitale millennium copyrightwet ('DMCA') van CBS. CBS zal op al deze kennisgevingen reageren, ook indien nodig of gepast door het inbreukmakende materiaal te verwijderen of alle links naar het inbreukmakende materiaal uit te schakelen. CBS beëindigt de toegang van een bezoeker tot en gebruik van de Website indien, onder gepaste omstandigheden, de bezoeker vastbesloten is om herhaaldelijk inbreuk te maken op de auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten van CBS of anderen. In het geval van een dergelijke beëindiging is CBS niet verplicht om eerder betaalde bedragen aan CBS terug te betalen.
 8. Intellectueel eigendom. Deze Overeenkomst brengt geen CBS of intellectueel eigendom van derden over op CBS, en alle rechten, aanspraken en belangen in en voor dergelijke eigendommen blijven (tussen partijen) uitsluitend bij CBS. CBS, czechminibreweries.com, het czechminibreweries.com-logo en alle andere handelsmerken, dienstmerken, grafische afbeeldingen en logo's die worden gebruikt in verband met czechminibreweries.com, of de website zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken van CBS of de licentiegevers van CBS. Andere handelsmerken, servicemerken, afbeeldingen en logo's die in verband met de Website worden gebruikt, kunnen handelsmerken zijn van andere derden. Uw gebruik van de Website verleent u geen recht of licentie om handelsmerken van CBS of derden te reproduceren of anderszins te gebruiken.
 9. Reclame. CBS behoudt zich het recht voor om advertenties op uw blog weer te geven, tenzij u een advertentieloos account hebt gekocht.
 10. Attribution. CBS behoudt zich het recht voor om toeschrijvingslinks zoals 'Blog op czechminibreweries.com', auteur van thema's en lettertypeaccessoires weer te geven in uw voettekst of werkbalk van uw blog.
 11. Partner Producten. Door een partnerproduct (bijvoorbeeld een thema) van een van onze partners te activeren, gaat u akkoord met de servicevoorwaarden van die partner. U kunt op elk moment afzien van hun servicevoorwaarden door het partnerproduct de-activeren.
 12. Domeinnamen. Als u een domeinnaam registreert, een eerder geregistreerde domeinnaam gebruikt of overdraagt, erkent u en gaat u ermee akkoord dat het gebruik van de domeinnaam ook onderworpen is aan het beleid van Internet Corporation for Assigned Names and Numbers ("ICANN"), inclusief hun Registratierechten en verantwoordelijkheden.
 13. Veranderingen. CBS behoudt zich het recht voor om naar eigen goeddunken elk onderdeel van deze Overeenkomst te wijzigen of te vervangen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze Overeenkomst regelmatig te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de Website na het plaatsen van enige wijzigingen in deze Overeenkomst houdt acceptatie van die wijzigingen in. CBS kan in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe hulpmiddelen en bronnen). Dergelijke nieuwe functies en / of diensten zijn onderworpen aan de bepalingen en voorwaarden van deze Overeenkomst.
 14. Beëindiging. CBS kan uw toegang tot de gehele of een gedeelte van de website te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, met of zonder kennisgeving, met onmiddellijke ingang. Als u deze Overeenkomst of uw czechminewezeries.com-account wilt beëindigen (als u er een heeft), kunt u gewoon stoppen met het gebruik van de Website. Niettegenstaande het voorgaande, als u een betaald dienstenaccount hebt, kan een dergelijk account alleen door CBS worden beëindigd als u deze Overeenkomst wezenlijk niet nakomt en een dergelijke schending niet binnen dertig (30) dagen na kennisgeving van CBS aan u verhelpt; op voorwaarde dat CBS de Website onmiddellijk kan beëindigen als onderdeel van een algemene stopzetting van onze service. Alle bepalingen van deze Overeenkomst die naar hun aard na beëindiging van kracht blijven, blijven van kracht na beëindiging, inclusief maar niet beperkt tot eigendomsbepalingen, garantieaanspraken, aansprakelijkheid en aansprakelijkheidsbeperkingen.
 15. Afwijzing van garanties. De website wordt aangeboden "in de huidige staat". CBS en haar leveranciers en licentiegevers doen hierbij afstand van alle garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief maar niet beperkt tot de garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk. Noch CBS, noch haar leveranciers en licentiegevers, geven enige garantie dat de Website foutvrij zal zijn of dat de toegang daartoe ononderbroken of ononderbroken zal zijn. U begrijpt dat u naar eigen goeddunken en risico's de website downloadt of anderszins verkrijgt via de website.
 16. Beperking van aansprakelijkheid. In geen geval is CBS, of zijn leveranciers of licentiegevers, aansprakelijk met betrekking tot enig onderwerp van deze overeenkomst krachtens een contract, nalatigheid, strikte aansprakelijkheid of andere wettelijke of billijke theorie voor: (i) enige speciale, incidentele of gevolgschade; (ii) de inkoopkosten voor vervangende producten of diensten; (iii) voor onderbreking van gebruik of verlies of beschadiging van gegevens; of (iv) voor bedragen die de vergoedingen overschrijden die u aan CBS uit hoofde van deze overeenkomst hebt betaald gedurende de twaalf (12) maanden voorafgaand aan de oorzaak van de actie. CBS is niet aansprakelijk voor fouten of vertragingen als gevolg van zaken waarover zij redelijkerwijs geen controle hebben. Het voorgaande is niet van toepassing voor zover verboden door de toepasselijke wetgeving.
 17. Algemene vertegenwoordiging en garantie. U verklaart en garandeert dat (i) uw gebruik van de Website in strikte overeenstemming zal zijn met het CBS Privacybeleid, met deze Overeenkomst en met alle toepasselijke wet- en regelgeving (inclusief maar niet beperkt tot lokale wetten of voorschriften in uw land, staat, stad of een andere overheidsruimte, met betrekking tot online gedrag en acceptabele inhoud, en inclusief alle toepasselijke wetgeving met betrekking tot de verzending van technische gegevens die zijn geëxporteerd uit de Verenigde Staten of het land waar u woont) en (ii) uw gebruik van de website geen inbreuk maakt op of misbruik maken van de intellectuele eigendomsrechten van een derde partij.
 18. Vrijwaring. U stemt ermee in om CBS, haar aannemers en haar licentiegevers, en hun respectievelijke directeuren, functionarissen, werknemers en agenten, schadeloos te stellen en te vrijwaren van en voor alle claims en onkosten, inclusief honoraria van advocaten, die voortvloeien uit uw gebruik van de Website, inclusief maar niet beperkt tot uw schending van deze Overeenkomst.
 19. Diversen. Deze Overeenkomst vormt de volledige overeenkomst tussen CBS en u met betrekking tot het onderwerp hiervan en deze kunnen alleen worden gewijzigd door een schriftelijke wijziging ondertekend door een bevoegde bestuurder van CBS, of door het plaatsen door CBS van een herziene versie. Behalve voor zover de toepasselijke wetgeving anders bepaalt, is deze Overeenkomst, elke toegang tot of gebruik van de Website onderworpen aan de Tsjechische wetgeving, met uitsluiting van de conflictbepalingen en de juiste plaats voor eventuele geschillen. uit of met betrekking tot een van hetzelfde zullen de staats- en federale rechtbanken gevestigd in Opava zijn. Met uitzondering van claims voor gerechtelijke of billijke rechtsmiddelen of claims met betrekking tot intellectuele eigendomsrechten (die kunnen worden ingediend bij een bevoegde rechtbank zonder het plaatsen van een obligatie), zal elk geschil dat voortkomt uit deze overeenkomst definitief worden opgelost in overeenstemming met de uitgebreide arbitrageregels van de Judicial Arbitration and Mediation Service, Inc. ("JAMS") door drie arbiters die zijn benoemd in overeenstemming met dergelijke Regels. De arbitrage vindt plaats in de Tsjechische Republiek, in de Engelse taal en de arbitrale beslissing kan voor elke rechtbank worden afgedwongen. De heersende partij in een actie of procedure om deze Overeenkomst af te dwingen, heeft recht op kosten en honoraria van advocaten. Als een deel van deze Overeenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt verklaard, zal dat deel worden geïnterpreteerd als een weergave van de oorspronkelijke bedoeling van de partijen, en de resterende delen blijven volledig van kracht. Een verklaring van afstand door elke partij van een voorwaarde of voorwaarde van deze Overeenkomst of een schending daarvan, in een bepaald geval, zal niet afzien van dergelijke voorwaarde of een daaropvolgende schending daarvan. U mag uw rechten uit hoofde van deze Overeenkomst overdragen aan een partij die instemt met en akkoord gaat met haar voorwaarden; CBS kan haar rechten onder deze Overeenkomst zonder voorwaarden overdragen. Deze Overeenkomst is bindend voor en komt ten goede aan de partijen, hun opvolgers en toegestane rechtverkrijgenden.

Privacybeleid:

CzechBrewerySystem sro ("CBS") werkt op czechmineweberies.com en kan andere websites gebruiken Het is het beleid van CBS om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we mogelijk verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Net als de meeste websitebeheerders verzamelt CBS niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. Het doel van CBS bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van CBS haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan CBS niet-persoonlijk identificeerbare informatie gezamenlijk vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van haar website.

CBS verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals Internet Protocol (IP) -adressen voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die reacties achterlaten op czechminibreweries.com blogs / sites. CBS onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn voor en onthuld worden aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Het verzamelen van persoonlijke identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van de websites van CBS kiezen voor interactie met CBS op een manier die vereist dat CBS persoonlijk identificeerbare informatie verzamelt. De hoeveelheid en soort informatie die CBS verzamelt, is afhankelijk van de aard van de interactie. We vragen bijvoorbeeld aan bezoekers die zich aanmelden czechminibreweries.com om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met CBS wordt gevraagd aanvullende informatie te verstrekken, inclusief indien nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt CBS dergelijke informatie alleen voor zover dat nodig of gepast is om het doel van de interactie van de bezoeker met CBS te bereiken. CBS onthult geen persoonlijk identificerende informatie anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren om persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met het voorbehoud dat het hen kan beletten zich bezig te houden met bepaalde websitegerelateerde activiteiten.

Geaggregeerde statistieken

CBS kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. CBS kan deze informatie openbaar weergeven of aan anderen verstrekken. CBS verstrekt echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk-identificeerbare informatie

CBS onthult potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens CBS te verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn bij CBS's websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd het niet aan anderen te onthullen. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties kunnen zich buiten uw eigen land bevinden; door de websites van CBS te gebruiken, stemt u in met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. CBS zal potentieel persoonlijk identificerende en persoonlijk identificeerbare informatie niet aan iemand verhuren of verkopen. Anders dan aan haar werknemers, aannemers en geaffilieerde organisaties, zoals hierboven beschreven, onthult CBS potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen in antwoord op een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer CBS te goeder trouw gelooft dat openbaarmaking is redelijkerwijs nodig om de eigendommen of rechten van CBS, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker van een CBS-website bent en uw e-mailadres hebt opgegeven, kan CBS u af en toe een e-mail sturen om u te vertellen over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of om u op de hoogte te houden van wat er met CBS en ons gebeurt. producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. CBS neemt alle maatregelen die redelijkerwijs nodig zijn om te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker de website verstrekt telkens wanneer de bezoeker terugkeert. CBS gebruikt cookies om CBS te helpen bij het identificeren en volgen van bezoekers, hun gebruik van de CBS-website en hun voorkeuren voor websitetoegang. CBS-bezoekers die geen cookies op hun computers willen plaatsen, moeten hun browsers instellen om cookies te weigeren voordat ze de websites van CBS gebruiken, met als nadeel dat bepaalde functies van de websites van CBS mogelijk niet correct functioneren zonder de hulp van cookies.

Bedrijfsoverdracht

Als CBS, of nagenoeg alle activa, of in het onwaarschijnlijke geval dat CBS failliet gaat of failliet gaat, wordt gebruikersinformatie een van de activa die wordt overgedragen of gekocht door een derde partij. U erkent dat dergelijke overdrachten kunnen voorkomen en dat elke acquirer van CBS uw persoonlijke gegevens kan blijven gebruiken zoals uiteengezet in dit beleid.

advertenties

Advertenties die op een van onze websites worden weergegeven, kunnen door adverteerders worden geleverd aan gebruikers, die cookies kunnen instellen. Met deze cookies kan de advertentieserver uw computer herkennen telkens wanneer zij u een online advertentie sturen om informatie over u of anderen die uw computer gebruiken te verzamelen. Met deze informatie kunnen advertentienetwerken onder andere gerichte advertenties leveren waarvan zij denken dat deze voor u het meest van belang zijn. Dit privacybeleid heeft betrekking op het gebruik van cookies door CBS en heeft geen betrekking op het gebruik van cookies door adverteerders.

Privacy Policy Wijzigingen

Hoewel de meeste wijzigingen waarschijnlijk klein zijn, kan CBS haar Privacybeleid van tijd tot tijd en naar eigen goeddunken van CBS wijzigen. CBS moedigt bezoekers aan om deze pagina regelmatig te controleren op eventuele wijzigingen in haar privacybeleid. Als u een account voor czechmineweberies.com hebt, kunt u ook een waarschuwing ontvangen waarin u op de hoogte wordt gebracht van deze wijzigingen. Als u deze site blijft gebruiken na elke wijziging in dit privacybeleid, betekent dit dat u akkoord gaat met een dergelijke wijziging.


Hoe ziet het contract voor de aankoop van apparatuur eruit?

Download en lees .... Sjabloon van verkoopovereenkomst voor het apparaat van deze eshop