Apparatuur voor het opslaan van dranken rechtstreeks in restaurants, uitrusting voor de izobarische afbraak van dranken, de portie van bier en andere koolzuurhoudende dranken.