Iekārtas tehnisko gāzu sagatavošanai un transportēšanai - spiediena gaiss, karbodioksīds, oksīds, nitrīts utt.