Iekārtas izejvielu glabāšanai, izejvielu manipulēšanai, transportēšanai un dozēšanai alu ieguvei vai sidra ražošanai.