FPEP-K205 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs
FPEP-K205 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs
FPEP-K205 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K5 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 1.7 - 2.6 μm)

Net Rating 29 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K207 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs
FPEP-K207 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs
FPEP-K207 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K7 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 1.5 - 2.4 μm)

Net Rating 29 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K210 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs
FPEP-K210 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs
FPEP-K210 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K10 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 0.9 - 1.7 μm)

Net Rating 31 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K212 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs
FPEP-K212 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs
FPEP-K212 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K12 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 0.7 - 1.4 μm)

Net Rating 34 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K215 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs
FPEP-K215 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs
FPEP-K215 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K15 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Fein Filtration (Porositéit 0.6 - 1.0 μm)

Net Rating 34 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K230 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs
FPEP-K230 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs
FPEP-K230 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K30 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Seng gutt Feinfilter (Porositéit 0.48 - 0.61 μm)

Net Rating 36 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K240 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs
FPEP-K240 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs
FPEP-K240 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K40 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotz: Micro Filtration (Porositéit 0.40 - 0.48 μm)

Net Rating 38 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K260 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs
FPEP-K260 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs
FPEP-K260 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K60 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Feine Mikrofiltration (Porositéit 0.29 - 0.37 μm)

Net Rating 41 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K270 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs
FPEP-K270 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs
FPEP-K270 Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 200 × 200 K70 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Ultrafeine Mikrofilter (Porositéit 0.18 - 0.27 μm)

Net Rating 43 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K402 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs
FPEP-K402 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs
FPEP-K402 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K2 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: ganz grëndlech Filtratioun (Porositéit 2.5 - 4.3 μm)

Net Rating 60 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K403 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs
FPEP-K403 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs
FPEP-K403 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K3 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzt: Koartere Filtratioun (Porositéit 2.0 - 3.0 μm)

Net Rating 60 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K405 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs
FPEP-K405 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs
FPEP-K405 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K5 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 1.7 - 2.6 μm)

Net Rating 61 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K407 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs
FPEP-K407 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs
FPEP-K407 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K7 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 1.5 - 2.4 μm)

Net Rating 61 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K410 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs
FPEP-K410 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs
FPEP-K410 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K10 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 0.9 - 1.7 μm)

Net Rating 66 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K412 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs
FPEP-K412 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs
FPEP-K412 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K12 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Mëttlere Filtratioun (Porositéit 0.7 - 1.4 μm)

Net Rating 67 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K415 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs
FPEP-K415 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs
FPEP-K415 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K15 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Fein Filtration (Porositéit 0.6 - 1.0 μm)

Net Rating 69 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K430 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs
FPEP-K430 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs
FPEP-K430 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K30 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotzung: Seng gutt Feinfilter (Porositéit 0.48 - 0.61 μm)

Net Rating 72 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf
FPEP-K440 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs
FPEP-K440 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs
FPEP-K440 Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs

Filterplacke EUROPOR 400 × 400 K40 fir Plackfiltertraining.

Verpackung: 50 psc Placken an engem Package.

Benotz: Micro Filtration (Porositéit 0.40 - 0.48 μm)

Net Rating 73 Ausgeschloss sinn Steier Foto op Wuerekuerf