ציוד לחומרי גלם לאחסון, מניפולציה, הובלה ומינון של חומר גלם לבירה מבושלת או לייצור סיידר.