מערכות מדידה ומקרה לבירה - מדידה ובקרה על הטמפרטורות והעיתוי בתהליך הבשלה.