ציוד לייצור משקאות cider. מגרסות פירות, מכבשי פירות, משאבות מחית פירות ומכונות אחרות הדרושות להכנת פירות חייב לפני תהליך התסיסה שלו במהלך הייצור של משקה cider.