בירה מיכלי הייצור הם כלי נירוסטה לייצור, תסיסה, התבגרות, קרבוניזציה, טעם סופי, סינון, אחסון זמני, בקבוק ומכירה של בירה. אנו מציעים את כל סוגי בירה fermenters ומבודדים, שאינם מבודדים, לחץ בלחץ טנקים לייצור בירה, יין או סיידר. הטנקים עשויים נירוסטה מוסמך (AISI 304 או AISI 316 - על פי מטרתם) מומלץ ייצור ומגע עם מזון ומשקאות.