Generatori vruće pare za grijanje pivovara, kotlova, CIP stanica, sterilizacije plovila, cijevi i crijeva. Električni generatori pare. Plinski generatori pare.