Oprema za pripremu i transport tehničkih plinova - tlak zraka, karbodioksida, oksida, nitrija itd.