Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 500 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 50.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 1 530 - 3 060 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-1000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 1000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-1000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 1000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-1000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 1000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 100.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 1 785 - 3 570 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-2500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 2500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-2500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 2500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-2500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 2500 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 250.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 2 040 - 4 080 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-5000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 5000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-5000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 5000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-5000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 5000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 500.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 3 060 - 6 120 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-7500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 7500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-7500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 7500 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-7500 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 7500 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 750.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 3 570 - 7 140 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-10000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 10000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-10000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 10000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-10000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 10000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 1.000.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 4 080 - 8 160 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-25000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 25000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-25000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 25000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-25000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 25000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 2.500.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 4 590 - 9 180 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-50000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 50000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-50000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 50000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-50000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 50000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 5.000.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 5 100 - 10 200 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-75000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 75000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-75000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 75000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-75000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 75000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 7.500.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 5 100 - 10 200 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-100000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 100000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-100000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 100000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-100000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 100000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 10.000.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 6 120 - 12 240 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-150000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 150000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-150000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 150000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-150000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 150000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 15.000.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 7 140 - 14 280 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-200000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 200000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-200000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 200000 hl / έτος
Τεχνική τεκμηρίωση για την τεχνολογία TPB-200000 για ένα ζυθοποιείο / ζαχαροκάλαμο 200000 hl / έτος

Τεχνολογικό σχέδιο για το ζυθοποιείο / ζαχαροπλαστείο με παραγωγική ικανότητα έως και 20.000.000 λίτρα ετησίως. Η προετοιμασία παραμέτρων εισόδου για ένα έργο κατασκευής.

δεν έχει αξιολογηθεί 8 160 - 16 320 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι