Γεννήτριες θερμού ατμού για θέρμανση ζυθοποιείων, λέβητες, σταθμοί CIP, αποστείρωση σκαφών, σωλήνων και σωλήνων. Ηλεκτρικές γεννήτριες ατμού. Ατμογεννήτριες αερίου.