Συστήματα μέτρησης και ελέγχου για τα ζυθοποιεία - μέτρηση και έλεγχος θερμοκρασιών και χρονισμού στη διαδικασία παρασκευής ζυθοποιίας.