Εξοπλισμός για φιλτράρισμα μπύρας, μηλίτη και κρασιού - φίλτρα πλάκας, φίλτρα διατομών, φίλτρα διασταυρούμενης ροής, μικροφίλτρα.