Προσφέρουμε απλούς μηχανισμούς για εύκολη χειροκίνητη πλήρωση ποτών σε βαρέλια, καθώς και μηχανές και πλήρως εξοπλισμένες γραμμές για αποτελεσματικό καθαρισμό, έκπλυση, απολύμανση και πλήρωση ποτών σε ανοξείδωτους χάλυβες ή πλαστικά δοχεία.