Ο σταθμός CIP είναι πολύ απαραίτητος εξοπλισμός σε κάθε ζυθοποιείο. Η λειτουργία του είναι ο τέλειος καθαρισμός και η απολύμανση όλων των σκαφών και των διαύλων σωληνώσεων. Χωρίς την τακτική φροντίδα της καθαριότητας όλων των ζυθοποιών εξοπλισμού δεν είναι δυνατή η παραγωγή ποτών ποιότητας. Οι σταθμοί CIP μας είναι εξοπλισμένοι με όλα τα εξαρτήματα που είναι απαραίτητα για τον εύκολο και αποτελεσματικό καθαρισμό και απολύμανση όλων των συσκευών ζυθοποιίας: μηχανές παραγωγής ζυθοποιίας, διαδρομές σωλήνων, δεξαμενές ζύμωσης, δεξαμενές ωρίμανσης, άλλες δεξαμενές μπύρας,

CM-HEEL-230V-2200W Υλικό κατανάλωσης: Στοιχείο θέρμανσης 230V 2200W
CM-HEEL-230V-2200W Υλικό κατανάλωσης: Στοιχείο θέρμανσης 230V 2200W
CM-HEEL-230V-2200W Υλικό κατανάλωσης: Στοιχείο θέρμανσης 230V 2200W

Υλικό κατανάλωσης - το κεραμικό θερμαντικό στοιχείο 230V 2200W για τα μηχανήματά μας:

 • KCM-10 Μηχανή έκπλυσης και πληρώσεως με πρέζα
 • KCA-25 Μηχανή έκπλυσης και πληρώσεως
 • CIP-51 / 52 / 101 / 102 Μονάδα καθαρισμού και εξυγίανσης
δεν έχει αξιολογηθεί 90 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-51 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 50 λίτρα
CIP-51 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 50 λίτρα
CIP-51 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 50 λίτρα

Ο σταθμός CIP με έναν χρησιμοποιήσιμο όγκο 1 × 50 λίτρα χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από λίτρα 0 έως 2000.

Λειτουργίες των σκαφών (2):

 • Αλκαλικό ή όξινο δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-51 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Το δοχείο δεν είναι μονωμένο.

δεν έχει αξιολογηθεί 3 508 - 4 912 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-52 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 50 λίτρα
CIP-52 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 50 λίτρα
CIP-52 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 50 λίτρα

Ο σταθμός CIP-52 CIP με ένα χρησιμοποιούμενο όγκο 2 × 50 λίτρα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αποχέτευση και την αποστείρωση των δοχείων και των σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από 0 έως 2000 λίτρα.

Λειτουργίες των σκαφών (3):

 • Αλκαλικό δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Όξινο δοχείο για τον καθαρισμό και την υγιεινή του όλου εξοπλισμού ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-52 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 3 898 - 5 457 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-101 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 100 λίτρα
CIP-101 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 100 λίτρα
CIP-101 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 100 λίτρα

Ο σταθμός CIP-101 CIP με ένα χρησιμοποιούμενο όγκο 1 × 100 λίτρα χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση των σκαφών και των σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από 0 έως 4000 λίτρα.

Λειτουργίες των σκαφών (2):

 • Αλκαλικό ή όξινο δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-101 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Το δοχείο δεν είναι μονωμένο.

δεν έχει αξιολογηθεί 5 836 - 8 170 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-53 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 50 λίτρα
CIP-53 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 50 λίτρα
CIP-53 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 50 λίτρα

Ο σταθμός CIP-53 CIP με ένα χρησιμοποιούμενο όγκο 3 × 50 λίτρα χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό, την αποχέτευση και την αποστείρωση των δοχείων και των σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από 0 έως 2000 λίτρα.

Λειτουργίες των σκαφών (4):

 • Αλκαλικό δοχείο για ψυχρό αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Αλκαλικό δοχείο για ζεστό αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Όξινο δοχείο για τον καθαρισμό και την υγιεινή του όλου εξοπλισμού ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-53 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 5 847 - 8 186 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-102 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 100 λίτρα
CIP-102 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 100 λίτρα
CIP-102 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 100 λίτρα

Σταθμός CIP CIP-102 Με χρησιμοποιήσιμο όγκο λίτρων 2 × 100 χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από λίτρα 0 έως 4000.

Λειτουργίες των σκαφών (3):

 • Αλκαλικό δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Όξινο δοχείο για τον καθαρισμό και την υγιεινή του όλου εξοπλισμού ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-102 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 6 484 - 9 078 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-103 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 100 λίτρα
CIP-103 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 100 λίτρα
CIP-103 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 100 λίτρα

Ο σταθμός CIP-103 CIP με έναν χρησιμοποιήσιμο όγκο λίτρων 3 × 100 χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από 0 έως 4000 λίτρα.

Λειτουργίες των σκαφών (4):

 • Αλκαλικό δοχείο για ψυχρό αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Αλκαλικό δοχείο για ζεστό αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Όξινο δοχείο για τον καθαρισμό και την υγιεινή του όλου εξοπλισμού ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-53 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 9 727 - 13 617 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-AUT3 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για το CIP-503
CIP-AUT3 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για το CIP-503
CIP-AUT3 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για το CIP-503

Το CIP-AUT3 είναι ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου για το σύστημα καθαρισμού CIP-503. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τον τέλειο καθαρισμό και απολύμανση όλων των δοχείων και σωλήνων της ζυθοποιίας χρησιμοποιώντας ειδικό πρόγραμμα, αισθητήρες, πνευματικές βαλβίδες και βιομηχανικό υπολογιστή με την οθόνη αφής. Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι συμβατό με τον εξοπλισμό CIP-503.

δεν έχει αξιολογηθεί 9 984 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-201 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 200 λίτρα
CIP-201 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 200 λίτρα
CIP-201 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 1 × 200 λίτρα

Ο σταθμός CIP-201 CIP με ένα χρησιμοποιούμενο όγκο 1 × 200 λίτρα χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση των σκαφών και των σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από 0 έως 6000 λίτρα.

Λειτουργίες των σκαφών (2):

 • Αλκαλικό ή όξινο δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-201 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Το δοχείο δεν είναι μονωμένο.

δεν έχει αξιολογηθεί 10 108 - 14 151 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-AUT4 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για CIP-504, 1004
CIP-AUT4 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για CIP-504, 1004
CIP-AUT4 Αυτόματο σύστημα ελέγχου για CIP-504, 1004

Το CIP-AUT4 είναι ένα αυτόματο σύστημα ελέγχου για το σύστημα καθαρισμού CIP-504 / 1004. Ο αυτοματισμός περιλαμβάνει όλες τις λειτουργίες που απαιτούνται για τον τέλειο καθαρισμό και απολύμανση όλων των δοχείων και σωλήνων της ζυθοποιίας χρησιμοποιώντας ειδικό πρόγραμμα, αισθητήρες, πνευματικές βαλβίδες και βιομηχανικό υπολογιστή με οθόνη αφής. Αυτό το σύστημα ελέγχου είναι συμβατό με τον εξοπλισμό CIP-504 / 1004.

δεν έχει αξιολογηθεί 11 136 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-202 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 200 λίτρα
CIP-202 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 200 λίτρα
CIP-202 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 2 × 200 λίτρα

CIP-202 Με χρησιμοποιήσιμο όγκο λίτρων 2 × 200 χρησιμοποιείται για καθαρισμό, αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και σωλήνων στο ζυθοποιείο. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο από λίτρα 0 έως 6000.

Λειτουργίες των σκαφών (3):

 • Αλκαλικό δοχείο για αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Όξινο δοχείο για τον καθαρισμό και την υγιεινή του όλου εξοπλισμού ζυθοποιίας
 • Αποστειρωτικό δοχείο για την εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-202 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 11 231 - 15 723 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-O-50 Σταθμός καθαρισμού και απολύμανσης οζών
CIP-O-50 Σταθμός καθαρισμού και απολύμανσης οζών
CIP-O-50 Σταθμός καθαρισμού και απολύμανσης οζών

Σταθμός CIP (Όζον): με δεξαμενή οξυγόνου (50 λίτρα) για τον καθαρισμό, την αποχέτευση και την αποστείρωση των σκαφών και των αγωγών στη ζυθοποιία - αντί για χημική απολύμανση μόνο όζον. Το όζον CIP αντικαθιστά εντελώς χημική απολύμανση για μηχανές πλήρωσης, δεξαμενές ζύμωσης, βαρέλια και όλους τους άλλους εξοπλισμούς διεργασίας. Το υδατικό όζον μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την αποχέτευση ανοικτών επιφανειών όπως τα δάπεδα ή οι μεταφορικοί ιμάντες.

δεν έχει αξιολογηθεί 11 900 - 17 238 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-503 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 500 λίτρα
CIP-503 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 500 λίτρα
CIP-503 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 3 × 500 λίτρα

Το CIP 503 χρησιμοποιείται για αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και διαδρομών σωληνώσεων στο ζυθοποιείο. Ο εξοπλισμός CIP παρέχει θέρμανση και κυκλοφορία αλκαλικού ή όξινου διαλύματος μέσω ντους υγιεινής που ψεκάζει υγειονομική λύση στον τοίχο ενός δοχείου. Η συσκευή αποτελείται από τρεις χωριστούς περιέκτες ονομαστικού όγκου 500 λίτρα και ένα δοχείο εξουδετέρωσης (150 l) εγκατάσταση σωλήνων. Η συσκευή CIP αποτελείται επίσης από εναλλάκτη θερμότητας σωλήνα (η θέρμανση με ζεστό ατμό με χρήση εξωτερικής γεννήτριας θερμού ατμού) με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας στην περιοχή 0-80 ° C. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο μεγαλύτερο των 6000 λίτρων.

Δύο παραλλαγές του συστήματος θέρμανσης:

 1. S: έκδοση ατμού - Η θέρμανση πρέπει να εξασφαλίζεται με εξωτερική γεννήτρια θερμού ατμού που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
 2. E: Ηλεκτρική έκδοση - Η θέρμανση εξασφαλίζεται με εσωτερικά ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τιμή.

Λειτουργίες των σκαφών (4):

 • Αλκαλικό δοχείο: αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Δοχείο οξείας: καθαρισμός με οξύ και αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Δεξαμενή νερού: συλλογή και θέρμανση νερού
 • Δοχείο εξουδετέρωσης: εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-503 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

δεν έχει αξιολογηθεί 12 792 - 20 341 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-504 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 500 λίτρα
CIP-504 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 500 λίτρα
CIP-504 Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 500 λίτρα

Το CIP 504 χρησιμοποιείται για αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και διαδρομών σωληνώσεων στο ζυθοποιείο. Ο εξοπλισμός CIP παρέχει θέρμανση και κυκλοφορία αλκαλικού ή όξινου διαλύματος μέσω ντους υγιεινής που ψεκάζει υγειονομική λύση στον τοίχο ενός δοχείου. Η συσκευή αποτελείται από τέσσερα χωριστά δοχεία με ονομαστικό όγκο λίτρων 500 και ένα δοχείο εξουδετέρωσης (150 l) εγκατάσταση σωλήνων. Η συσκευή CIP αποτελείται επίσης από εναλλάκτη θερμότητας σωλήνα (η θέρμανση με ζεστό ατμό με χρήση εξωτερικής γεννήτριας θερμού ατμού) με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας στην περιοχή 0-80 ° C. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο μεγαλύτερο των 6000 λίτρων.

Κύριο πλεονέκτημα του συστήματος CIP τεσσάρων σκαφών είναι δύο χωριστές δεξαμενές για αλκαλικό διάλυμα - πρώτη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση του ζυθοποιείου, δεύτερη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση άλλου εξοπλισμού ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρο, σωλήνες ...). Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

Δύο παραλλαγές του συστήματος θέρμανσης:

 1. S: έκδοση ατμού - Η θέρμανση πρέπει να εξασφαλίζεται με εξωτερική γεννήτρια θερμού ατμού που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
 2. E: Ηλεκτρική έκδοση - Η θέρμανση εξασφαλίζεται με εσωτερικά ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τιμή.

Λειτουργίες των σκαφών (5):

 • Πρώτο αλκαλικό δοχείο: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση του ζυθοποιείου
 • Δεύτερο αλκαλικό σκάφος: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση άλλων εξοπλισμού ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρα, σωλήνες ...)
 • Δοχείο οξείας: καθαρισμός με οξύ και αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Δεξαμενή νερού: συλλογή και θέρμανση νερού
 • Δοχείο εξουδετέρωσης: εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-504 είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304). Δοχεία (σκάφη): δεν είναι εφοδιασμένα με μόνωση.

δεν έχει αξιολογηθεί 16 584 - 25 460 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-1004SQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (τυπική ποιότητα)
CIP-1004SQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (τυπική ποιότητα)
CIP-1004SQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (τυπική ποιότητα)

Το CIP-1004SQ (έκδοση της βασικής ποιότητας) χρησιμοποιείται για αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και διαδρομών σωληνώσεων στο ζυθοποιείο. Ο εξοπλισμός CIP παρέχει θέρμανση και κυκλοφορία αλκαλικού ή όξινου διαλύματος μέσω ντους υγιεινής που ψεκάζει υγειονομική λύση στον τοίχο ενός δοχείου. Η συσκευή αποτελείται από τέσσερα χωριστά δοχεία με ονομαστικό όγκο λίτρων 1000 και ένα δοχείο εξουδετέρωσης (300 l) εγκατάσταση σωλήνων. Η συσκευή CIP αποτελείται επίσης από εναλλάκτη θερμότητας σωλήνα (η θέρμανση με ζεστό ατμό με χρήση εξωτερικής γεννήτριας θερμού ατμού) με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας στην περιοχή 0-80 ° C. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο μεγαλύτερο των 12000 λίτρων.

Κύριο πλεονέκτημα του συστήματος CIP τεσσάρων σκαφών είναι δύο χωριστές δεξαμενές για αλκαλικό διάλυμα - πρώτη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση του ζυθοποιείου, δεύτερη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση άλλου εξοπλισμού ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρο, σωλήνες ...). Ο εξοπλισμός CIP-1004SQ είναι εγκατεστημένος σε άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

Δύο παραλλαγές του συστήματος θέρμανσης:

 1. S: έκδοση ατμού - Η θέρμανση πρέπει να εξασφαλίζεται με εξωτερική γεννήτρια θερμού ατμού που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
 2. E: Ηλεκτρική έκδοση - Η θέρμανση εξασφαλίζεται με εσωτερικά ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τιμή.

Λειτουργίες των σκαφών (5):

 • Πρώτο αλκαλικό δοχείο: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση του ζυθοποιείου
 • Δεύτερο αλκαλικό σκάφος: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση άλλων εξοπλισμού ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρα, σωλήνες ...)
 • Δοχείο οξείας: καθαρισμός με οξύ και αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Δεξαμενή νερού: συλλογή και θέρμανση νερού
 • Δοχείο εξουδετέρωσης: εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-1004SQ είναι εγκατεστημένος σε ένα άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304). Τρία πλοία σχεδιασμένα για θερμή αραίωση είναι εξοπλισμένα με μόνωση.

δεν έχει αξιολογηθεί 19 958 - 30 592 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι
CIP-1004HQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (υψηλής ποιότητας)
CIP-1004HQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (υψηλής ποιότητας)
CIP-1004HQ Σταθμός καθαρισμού και εξυγίανσης 4 × 1000 λίτρα (υψηλής ποιότητας)

Το CIP-1004SQ (έκδοση υψηλής ποιότητας) χρησιμοποιείται για αποχέτευση και αποστείρωση σκαφών και διαδρομών σωληνώσεων στο ζυθοποιείο. Ο εξοπλισμός CIP παρέχει θέρμανση και κυκλοφορία αλκαλικού ή όξινου διαλύματος μέσω ντους υγιεινής που ψεκάζει υγειονομική λύση στον τοίχο ενός δοχείου. Η συσκευή αποτελείται από τέσσερα χωριστά δοχεία με ονομαστικό όγκο λίτρων 1000 και ένα δοχείο εξουδετέρωσης (300 l) εγκατάσταση σωλήνων. Η συσκευή CIP αποτελείται επίσης από εναλλάκτη θερμότητας πλάκας (η θέρμανση με ζεστό ατμό χρησιμοποιώντας μια εξωτερική γεννήτρια θερμού ατμού) με ψηφιακό έλεγχο θερμοκρασίας στην περιοχή 0-80 ° C. Αυτός ο τύπος σταθμού CIP συνιστάται για καθαρισμό και αποχέτευση δεξαμενών με όγκο μεγαλύτερο των 12000 λίτρων.

Το κύριο πλεονέκτημα του συστήματος CIP με τέσσερα σκάφη είναι δύο χωριστές δεξαμενές για αλκαλικό διάλυμα - πρώτη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση του ζυθοποιείου, δεύτερη δεξαμενή έως αλκαλικό καθαρισμό-αποχέτευση άλλων εξοπλισμού ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρα, σωλήνες ...).

Αυτή η έκδοση υψηλής ποιότητας περιλαμβάνει πολλά χαρακτηριστικά και συμπληρώματα που αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της αποχέτευσης, μειώνουν το λειτουργικό κόστος και χαρακτηρίζονται ως υψηλού σχεδιασμού πολυτελείας. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304) ή 1.4404 (AISI 316) σύμφωνα με επιλεγμένη παραλλαγή. Τα δοχεία (δοχεία) δεν είναι μονωμένα.

Δύο παραλλαγές του συστήματος θέρμανσης:

 1. S: έκδοση ατμού - Η θέρμανση πρέπει να εξασφαλίζεται με εξωτερική γεννήτρια θερμού ατμού που δεν περιλαμβάνεται στην τιμή.
 2. E: Ηλεκτρική έκδοση - Η θέρμανση εξασφαλίζεται με εσωτερικά ηλεκτρικά θερμαντικά στοιχεία που περιλαμβάνονται στην τιμή.

Λειτουργίες των δεξαμενών (5):

 • Πρώτο αλκαλικό σκάφος: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση του ζυθοποιείου - Μονωμένη δεξαμενή *
 • Δεύτερο αλκαλικό δοχείο: αλκαλικός καθαρισμός-αποχέτευση άλλων συσκευών ζυθοποιίας (δεξαμενές, φίλτρα, σωλήνες ...) - Μονωμένη δεξαμενή *
 • Όξινο σκάφος: όξινος καθαρισμός-αποχέτευση όλων των συσκευών ζυθοποιίας
 • Δεξαμενή νερού: συλλογή και θέρμανση νερού - Μονωμένη δεξαμενή *
 • Δοχείο εξουδετέρωσης: εξουδετέρωση των όξινων και αλκαλικών διαλυμάτων προτού εισχωρήσουν στην αποστράγγιση

Ο εξοπλισμός CIP-1004SQ είναι εγκατεστημένος σε ένα άκαμπτο πλαίσιο που παρέχεται από τροχούς που κλειδώνουν. Το χρησιμοποιούμενο υλικό είναι από ανοξείδωτο χάλυβα 1.4301 (AISI 304). Τρία πλοία σχεδιασμένα για θερμή αραίωση είναι εξοπλισμένα με μόνωση.

δεν έχει αξιολογηθεί 37 348 - 51 454 Χωρίς φόρο Προσθήκη στο καλάθι