Κυλινδρικές δεξαμενές για την αποθήκευση ποτών υπό πίεση
Απλοποιημένος μηχανισμός ρύθμισης της πίεσηςΟι κυλινδρικές δεξαμενές ποτών για την αποθήκευση των καθαρών ποτών, των δεξαμενών εξυπηρέτησης πίεσης, που ονομάζονται επίσης BBT – bright beer tanks. Πρόκειται για τις δεξαμενές πίεσης από ανοξείδωτο χάλυβα, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την προσωρινή αποθήκευση οριστικών ποτών υπό πίεση, για ανθρακούχα ή αρωματικά ποτά. Οι δεξαμενές συνήθως χρησιμοποιούνται για διήθηση ποτών, για πλήρωση ποτών σε φιάλες ή σε βαρέλια και για άλλες τελικές εργασίες κατά την παραγωγή μπύρας, οίνου ή μηλίτη. Παράγουμε όλες αυτές τις συσκευές είτε σε διαμορφώσεις μοντέλων είτε σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μεμονωμένων πελατών. Για παράδειγμα, μπορούμε να εξοπλίσουμε αυτόν τον τύπο δεξαμενών επίσης με πρόσθετες οπλίες για διήθηση ποτών ή για την εξαγωγή λυκίσκου σε ψυχρή μπύρα (dry hopping). Ο αναδευτήρας με κινητήρα για την ανάμειξη ποτών μπορεί να εγκατασταθεί και ως προαιρετικό εξάρτημα.

Αυτός ο τύπος δεξαμενής αποθήκευσης μπύρας είναι εφοδιασμένος με απλοποιημένο μηχανισμό ρύθμισης της πίεσης που απαιτείται για τη διατήρηση της απαιτούμενης πίεσης στη δεξαμενή κατά την πλήρωση της μπύρας σε φιάλες ή βαρέλια.