Ζυθοποιίες - τα βασικά σύνολα. Συνιστώμενες βασικές διαμορφώσεις μικρών βιοτεχνιών ζυθοποιίας και μεσαίου μεγέθους βιοτεχνικών ζυθοποιών. Αυτά τα σύνολα δειγμάτων δεν περιλαμβάνουν το κόστος εργασίας και το κόστος μεταφοράς. Θα υπολογίζονται ξεχωριστά ανάλογα με τον τόπο παράδοσης και εγκατάστασης. Προσφέρουμε όλα τα ζυθοποιεία και τα μικρά ζυθοποιεία μας και σε άλλες διαμορφώσεις. Μπορούμε να στείλουμε την προσφορά μας για τη ζήτησή σας.