Udstyr til fremstilling og transport af tekniske gasser - trykluft, carbodioxid, oxid, nitrium etc.