Nápojové nádrže nebo zásobní nádrže, nazývané také BBT – bright beer tanks, Jsou tlakové nádoby z nerezové oceli pro výrobu piva, vína nebo nápoje cider. Jsou určeny k uskladnění vyčištěných sycených nápojů pod tlakem před jejich naplněním do sudů nebo lahví, sudů nebo jiných obalů. Všechna tato zařízení vyrábíme buď v modelových konfiguracích nebo podle individuálních požadavků zákazníka. Například můžeme tento typ nádrží vybavit i dalšími armatury pro filtraci nápojů, pro extrakci chmele do studeného piva (dry hopping). Míchadlo s motorem pro míchání nápojů může být instalováno jako volitelné příslušenství.