BTS-EEB-PT - КУРС: ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДХОДЯЩОТО ПТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ С ПРАКТИКИ
BTS-EEB-PT - КУРС: ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДХОДЯЩОТО ПТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ С ПРАКТИКИ
BTS-EEB-PT - КУРС: ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ПОДХОДЯЩОТО ПТИЧЕСКО ОБОРУДВАНЕ С ПРАКТИКИ

Интензивен двумесечен курс за производство на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначена е за индивидуално обучение на оператор и обслужващ персонал в микропървене. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република.

няма оценка 204 - 245 Без данък Добави в кошницата
BOS-RCM-SU - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ ЗА МАЛКИ ПТИЦИ
BOS-RCM-SU - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ ЗА МАЛКИ ПТИЦИ
BOS-RCM-SU - ОСИГУРЯВАНЕ НА ДОСТАВКА НА СУРОВИНИ ЗА МАЛКИ ПТИЦИ

Осигуряване на редовни доставки на суровини и консумативи за експлоатацията на микробукера.

няма оценка 204 - 245 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-2DP-DEP50 ДВЕ ДНИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ КУРС ПРАКТИКИ - плащане на депозит 50% вкл.
BTS-SMB-2DP-DEP50 ДВЕ ДНИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ КУРС ПРАКТИКИ - плащане на депозит 50% вкл.
BTS-SMB-2DP-DEP50 ДВЕ ДНИ ПРЕЗ ЦЕЛИЯТ КУРС ПРАКТИКИ - плащане на депозит 50% вкл.

Депозит 50% от пълната цена вкл. ДДС 21% за курс 26 Май - 27 май 2016 в Чехия, Прага

Интензивното двудневно практическо развитие на производството на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначени са за индивидуално обучение на оператор и обслужващи служители в микропървата. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република. Този курс е предназначен само за клиенти, които вече имат по-задълбочени познания в теорията за производството на бира.

няма оценка 278 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-2D - ДВАДЕСЕТИ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО КУРС БЕЗ ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2D - ДВАДЕСЕТИ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО КУРС БЕЗ ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2D - ДВАДЕСЕТИ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНО КУРС БЕЗ ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ

Предназначени са за индивидуално обучение на оператори и работници в микропредприятията. Обучението и практическото обучение се осъществяват в обслужваната от клиента микропроцесор, алтернативно в учебно заведение в Чешката република.

няма оценка 326 - 408 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-2DP ДВЕ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ САМО ПРАКТИКИ
BTS-SMB-2DP ДВЕ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ САМО ПРАКТИКИ
BTS-SMB-2DP ДВЕ ДНИ ПРОДЪЛЖИТЕЛНИ КУРСОВЕ САМО ПРАКТИКИ

Интензивното двудневно практическо развитие на производството на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначени са за индивидуално обучение на оператор и обслужващи служители в микропървата. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република. Този курс е предназначен само за клиенти, които вече имат по-задълбочени познания в теорията за производството на бира.

няма оценка 469 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-3D - Тридневен курс на развъждане без практики - Започване на малка пивоварна
BTS-SMB-3D - Тридневен курс на развъждане без практики - Започване на малка пивоварна
BTS-SMB-3D - Тридневен курс на развъждане без практики - Започване на малка пивоварна

Интензивният тридневен курс за производство на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначена е за индивидуално обучение на оператор и обслужващ персонал в микропървене. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република.

няма оценка 612 - 704 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-2W - ДВЕ СЕДМИЦИ ВРЕМЕ НА КУРСА С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИТЕ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2W - ДВЕ СЕДМИЦИ ВРЕМЕ НА КУРСА С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИТЕ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2W - ДВЕ СЕДМИЦИ ВРЕМЕ НА КУРСА С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИТЕ ПЛОДОВЕ

Интензивен двуседмичен курс за производство на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначена е за индивидуално обучение на оператор и обслужващ персонал в микропървене. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република.

няма оценка 2 285 - 2 856 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-1M - ЕДНО МЕСЕЧЕН КУРС С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПТИЦИ
BTS-SMB-1M - ЕДНО МЕСЕЧЕН КУРС С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПТИЦИ
BTS-SMB-1M - ЕДНО МЕСЕЧЕН КУРС С ПРАКТИКИ - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПТИЦИ

Интензивният едномесечен курс за производство на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначена е за индивидуално обучение на оператор и обслужващ персонал в микропървене. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република.

няма оценка 3 366 - 4 590 Без данък Добави в кошницата
BTS-SMB-2M - ДВА МЕСЕЦА СРЕЩУ ПРАКТИКАТА - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2M - ДВА МЕСЕЦА СРЕЩУ ПРАКТИКАТА - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ
BTS-SMB-2M - ДВА МЕСЕЦА СРЕЩУ ПРАКТИКАТА - СТАРТИРАНЕ НА МАЛКИ ПЛОДОВЕ

Интензивен двумесечен курс за производство на бира в малката пивоварна. Преподавателят е квалифициран чешки пивовар с дългогодишен опит. Предназначена е за индивидуално обучение на оператор и обслужващ персонал в микропървене. Обучението и практическото обучение се провеждат в микропървене, управлявано от клиента, алтернативно в партньорска микробубария в Чешката република.

няма оценка 6 283 - 9 129 Без данък Добави в кошницата