FPEP-K205 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs
FPEP-K205 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs
FPEP-K205 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K5 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K5 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 1.7 - 2.6 μm)

няма оценка 29 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K207 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs
FPEP-K207 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs
FPEP-K207 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K7 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K7 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 1.5 - 2.4 μm)

няма оценка 29 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K210 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs
FPEP-K210 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs
FPEP-K210 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K10 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K10 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 0.9 - 1.7 μm)

няма оценка 31 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K212 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs
FPEP-K212 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs
FPEP-K212 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K12 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K12 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 0.7 - 1.4 μm)

няма оценка 34 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K215 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs
FPEP-K215 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs
FPEP-K215 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K15 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K15 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Фино филтриране (порьозност 0.6 - 1.0 μm)

няма оценка 34 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K230 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs
FPEP-K230 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs
FPEP-K230 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K30 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K30 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Много фино филтриране (порьозност 0.48 - 0.61 μm)

няма оценка 36 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K240 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs
FPEP-K240 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs
FPEP-K240 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K40 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K40 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Микрофилтрация (порьозност 0.40 - 0.48 μm)

няма оценка 38 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K260 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs
FPEP-K260 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs
FPEP-K260 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K60 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K60 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Фина микрофилтрация (порьозност 0.29 - 0.37 μm)

няма оценка 41 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K270 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs
FPEP-K270 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs
FPEP-K270 Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K70 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 200 × 200 K70 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Ултра фина микрофилтрация (порьозност 0.18 - 0.27 μm)

няма оценка 43 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K402 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs
FPEP-K402 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs
FPEP-K402 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K2 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K2 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Много груб филтрация (порьозност 2.5 - 4.3 μm)

няма оценка 60 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K403 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs
FPEP-K403 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs
FPEP-K403 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K3 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K3 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Груб филтрация (порьозност 2.0 - 3.0 μm)

няма оценка 60 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K405 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs
FPEP-K405 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs
FPEP-K405 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K5 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K5 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 1.7 - 2.6 μm)

няма оценка 61 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K407 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs
FPEP-K407 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs
FPEP-K407 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K7 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K7 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 1.5 - 2.4 μm)

няма оценка 61 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K410 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs
FPEP-K410 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs
FPEP-K410 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K10 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K10 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 0.9 - 1.7 μm)

няма оценка 66 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K412 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs
FPEP-K412 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs
FPEP-K412 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K12 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K12 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Средно филтриране (порьозност 0.7 - 1.4 μm)

няма оценка 67 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K415 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs
FPEP-K415 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs
FPEP-K415 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K15 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K15 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Фино филтриране (порьозност 0.6 - 1.0 μm)

няма оценка 69 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K430 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs
FPEP-K430 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs
FPEP-K430 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K30 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K30 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Много фино филтриране (порьозност 0.48 - 0.61 μm)

няма оценка 72 Без данък Добави в кошницата
FPEP-K440 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs
FPEP-K440 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs
FPEP-K440 Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K40 - 50pcs

Филтърни пластини EUROPOR 400 × 400 K40 за филтриране на плочки.

Опаковка: 50 psc на плочките в една опаковка.

Употреба: Микрофилтрация (порьозност 0.40 - 0.48 μm)

няма оценка 73 Без данък Добави в кошницата