Оборудване за подготовка и транспортиране на технически газове - въздух под налягане, въглероден двуокис, оксид, нитрий и др.