FMU – Fermentation-maturation units , FUIC (Fermentation Units with Independent Cooling): Те са компактни единици, състоящи се от всичко, което е необходимо за напълно контролирания процес на ферментация и зреене по време на производството на алкохолни напитки. Уредът FUIC включва 1, 2, 3 или 4 изолирани цилиндрично-конични резервоари, охладител за вода, система за измерване и управление, електрически превключвател и базова рамка.
Тази проста модулна система позволява сглобяването на малка пивоварна само от клиент без нашите специалисти, без реконструкция на сграда, без работа по проект, стъпка по стъпка. Това устройство е предназначено също така за тестване на проби от нови видове бира, вино или напитка cider.